Quyết định số 1666/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2020)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Aug 21, 2020 | 10:44 - Lượt xem: 430

Ngày 19/6/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):

 

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/08/quyet-dinh-so-1666-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2020/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]