Quyết định 4115/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (2019)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Aug 21, 2020 | 11:16 - Lượt xem: 294

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4115/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/08/quyet-dinh-4115-qd-bkhcn-ve-viec-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2019/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]