Quyết định 1579/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2019)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Jul 9, 2020 | 16:31 - Lượt xem: 870

Ngày 07/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1579/QĐ-BKHCN công bố  06 Tiêu chuẩn quốc gia.

1.TCVN 12478-1:2019 (ISO/IEC 18013-1:2018) Công nghệ thông tin – Định danh cá nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 1: Đặc tính vật lý và tập dữ liệu cơ sở

2.TCVN 12478-3:2019 (ISO/IEC 18013-3:2017) Công nghệ thông tin – Định danh cá nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 3: Kiểm soát truy nhập, xác thực và kiểm tra tính toàn vẹn.

3. TCVN 12478-4:2019 (ISO/IEC 18013-4:2011) Công nghệ thông tin – Định danh các nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 4: Phương pháp thử.

4. TCVN 12479-1:2019 (ISO/IEC 18328-1:2015) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 1: Khung tổng quan

5. TCVN 12479-2:2019 (ISO/IEC 18328-2:2015) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 2: Đặc tính vật lý và phương pháp thử đối với các thẻ cùng thiết bị.

6. TCVN 124789-3:2019 (ISO/IEC 18328-3:2016) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 3: Tổ chức, an ninh và lệnh trao đổi.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1579/QĐ-BKHCN

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/07/quyet-dinh-1579-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2019/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]