Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Jul 17, 2020 | 14:00 - Lượt xem: 1394

Ngày 14/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1945/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung năm 2020.

Theo đó, kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng TCVN trên do các bộ, ngành xây dựng dự thảo TCVN chủ động cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 cấp cho các bộ, ngành và các nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1945

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/07/ke-hoach-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-bo-sung-nam-2020/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]