Quyết định Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jun 16, 2020 | 9:04 - Lượt xem: 1114

Ngày 22/5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN về việc Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Xem chi tiết tại đây 1383-QĐ-BKHCN

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/06/quyet-dinh-dinh-chinh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-192019-bkhcn-ve-san-pham-chieu-sang-bang-cong-nghe-led/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]