Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jun 12, 2020 | 15:12 - Lượt xem: 1186

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/06/du-thao-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-07-2019-tt-bkhcn/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]