Hàng rào kỹ thuật trong thương mại từ quy định nhãn mác mới của Liên bang Nga

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Mar 3, 2020 | 11:23 - Lượt xem: 760

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/03/hang-rao-ky-thuat-trong-thuong-mai-tu-quy-dinh-nhan-mac-moi-cua-lien-bang-nga/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]