Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Feb 19, 2020 | 9:43 - Lượt xem: 393

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều 
  2. TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán nóng – Phần 2: Thép góc cạnh không đều 
  3. TCVN 7571-11:2019 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép chữ U
  4. TCVN 7571-21:2019 Thép hình cán nóng – Phần 21: Thép chữ T

Xem chi tiết tại đây QĐ 4071