Quyết định 4070/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Feb 19, 2020 | 9:36 - Lượt xem: 290

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4070/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 7571-1:2006 ISO 657-1:1989 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều – Kích thước
  2. TCVN 7571-2:2006 ISO 657-2:2989 Thép hình cán nóng – Phần 2: Thép góc cạnh không đều – Kích thước
  3. TCVN 7571-5:2006 ISO 657-5:1976 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép góc cạnh đều và không đều – Dung sai hệ mét và insơ
  4. TCVN 7571-11:2006 ISO 657-11:1980 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép chữ C – Kích thước và đặc tính mặt cắt.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4070