Tọa đàm: Đổi mới xây dựng tiêu chuẩn, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Sunday, Dec 15, 2019 | 17:19 - Lượt xem: 616

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/12/toa-dam-doi-moi-xay-dung-tieu-chuan-ho-tro-doanh-nghiep-hoi-nhap-quoc-te/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]