Quyết định số 3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Dec 6, 2019 | 9:47 - Lượt xem: 1045

Ngày 18/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành – Đánh giá độ ổn định – Phần 2: Phương pháp xác định độ ồn định tĩnh.
  2. TCVN 12711:2019 Máy nông nghiệp – Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành – Yêu cầu chung
  3. TCVN 12712:2019 Máy cấy lúa – Yêu cầu kĩ thuật

Xem chi tiết tại đây QĐ 3461

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/12/quyet-dinh-so-3461-qd-bkhcn-ve-viec-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]