Quyết định số 3460/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Dec 3, 2019 | 15:43 - Lượt xem: 737

Ngày 18/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3460/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 12698:2019 Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.
  2. TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 Ứng dụng đường sắt – Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt – Các thử nghiệm va đập và rung động.
  3. TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 Ứng dụng đường sắt – Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng – Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng.
  4. TCVN 12701-1:2019 EN 60494-1:2013 Ứng dụng đường sắt – Thiết bị gom điện – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử – Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao.
  5. TCVN 12701-2:2019 EN 60494-2:2013 Ứng dụng đường sắt – Thiết bị gom điện – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử – Phần 2: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt đô thị và đường sắt nhẹ.

Xem chi tiết tại đây QĐ 3460

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/12/quyet-dinh-so-3460-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]