Quyết định số 3444/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Dec 3, 2019 | 16:02 - Lượt xem: 69

Ngày 15/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3444/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 3: Yêu cầu về vật liệu

Xem chi tiết tại đây QĐ 3444