Quyết định số 3443/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Dec 3, 2019 | 15:55 - Lượt xem: 1241

Ngày 15/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3443/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó. công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 12680:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ – Đèn cảnh báo an toàn
  2. TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ – Dải phân cách và lan can phòng hộ – Kích thước và hình dạng

Xem chi tiết tại đây QĐ 3443

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/12/quyet-dinh-so-3443-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]