Quyết định số 2937/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Dec 6, 2019 | 9:32 - Lượt xem: 1413

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2937/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 6187-1:2009 ISO 9308-1:2000 Chất lượng nước – Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform – Phần 1: Phương pháp lọc màn.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2937

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/12/quyet-dinh-so-2937-qd-bkhcn-ve-viec-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]