Ban hành và thay thế văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Dec 31, 2019 | 14:44 - Lượt xem: 1779

Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành và thay thế một số văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

Theo đó, 6 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam được thay thế và 4 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam được ban hành mới.

5 văn bản thay thế bao gồm: 

4 văn bản ban hành mới gồm:

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/12/ban-hanh-va-thay-the-van-ban-ky-thuat-do-luong-viet-nam/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]