Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Saturday, Nov 16, 2019 | 18:02 - Lượt xem: 760

Ngày 14/11/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2466/QĐ-TĐC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân.

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Truyền thông DNP Việt Nam
  • Giá trúng thầu: 1.240.000.000đ (Một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng)
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019
  • Loại hợp đồng: trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày từ kể ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây QD 2466

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/11/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-to-chuc-thuc-hien-san-xuat-video-clip-tuyen-truyen-ve-nang-suat-chat-luong-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-va-dang-tai-cac-video-tren-04-bao-di/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]