Quyết định số 2940/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Oct 15, 2019 | 15:35 - Lượt xem: 1153

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2940/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN ISO/IEC 27001:2019 / ISO/IEC 27001:2013  Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống an toàn quản lý thông tin – Các yêu cầu 
  2. TCVN ISO/IEC 27037:2019 / ISO/IEC 27037:2013  Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số.
  3. TCVN ISO/IEC 27041:2019 / ISO/IEC 27041:2015 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm sự phù hợp và đầy đủ của phương pháp điều tra sự cố.
  4. TCVN ISO/IEC 27043:2019 / ISO/IEC 27043:2015 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Nguyên tắc và quy trình điều tra sự cố 

Xem chi tiết tại đây QĐ 2940

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/10/quyet-dinh-so-2940-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]