Quyết định số 2939/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Oct 15, 2019 | 15:49 - Lượt xem: 802

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2939/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO/IEC 27001:2009 / ISO/IEC 27001:2005 Công nghệ thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2939

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/10/quyet-dinh-so-2939-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]