Quyết định 2854/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Oct 15, 2019 | 15:17 - Lượt xem: 757

Ngày 30/9/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2854/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12691:2019 Phương tiện giao thông đường sắt – Yêu cầu và phương pháp đo độ khói của dầu máy điezen.

Xem chi tiết QĐ 2854

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/10/quyet-dinh-2854-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]