Quyết định 4134/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 14:37 - Lượt xem: 827

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4134/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12519:2018 / ISO 4700:2015 Quặng sắt dạng viên dùng cho lò cao và nguyên liệu hoàn nguyên trực tiếp – Xác định cường độ nghiền
  2. TCVN 12520:2018 / ISO 7215:2015 Quặng sắt dùng cho nguyên liệu lò cao – Xác định khả năng hoàn nguyên theo chỉ sổ hoàn nguyên cuối cùng
  3. TCVN 12521:2018 / ISO 7992:2015 Quặng sắt dùng cho nguyên liệu lò cao – Xác định khả năng hoàn nguyên dưới tải trọng
  4. TCVN 12522:2018 / ISO 8371:2015 Quặng sắt dùng cho nguyên liệu lò cao – Xác định chỉ số nung vỡ
  5. TCVN 12523:2018 / ISO 16878:2016 Quặng sắt – Xác định hàm lượng sắt kim loại – Phương pháp chuẩn độ, sắt (III) clorua
  6. TCVN 12524:2018 / ISO 17992:2013 Quặng sắt – Xác định hàm lượng asen – Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử tạo hydrua.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4134

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-4134-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]