Quyết định 4133/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 14:38 - Lượt xem: 1084

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4133/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12464:2018 Xỉ luyện thép – Đặc tính kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử
  2. TCVN 12465:2018 Xỉ luyện gang lò cao – Đặc tính kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử

Xem chi tiết tại đây QĐ 4133

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-4133-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]