Quyết định 4132/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 14:23 - Lượt xem: 711

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4132/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 9944-2:2018 / ISO 22514-2:2017 Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình – Năng lực và hiệu năng – Phần 2: Năng lực và hiệu năng quá trình của mô hình quá trình phụ thuộc thời gian
  2. TCVN 9944-4:2018 / ISO 22514-4:2016 Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình – Năng lực và hiệu năng – Phần 4: Ước lượng năng lực quá trình và đo hiệu năng
  3. TCVN 9945-8:2018 / ISO 7870-8:2017 Biểu đồ kiểm soát – Phần 8: Kỹ thuật lập biểu đồ cho các loạt chạy ngắn và các lô hỗn hợp nhỏ.
  4. TCVN 12293:2018 / ISO/TR 16705:2016 Phương pháp thống kê áp dụng cho Six Sigma – Các ví dụ minh họa phân tích bảng chéo.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4132

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-4132-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]