Quyết định 4131/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 14:10 - Lượt xem: 935

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4131/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 6396-40:2018 / EN 81-40:2008 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt tháng máy – Thang máy đặc biệt chở người và hàng – Phần 40: Thang máy leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển theo phương  nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động
  2. TCVN 6396-41:2018 / EN 81-41:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đặc biệt chở người và hàng – Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4131

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-4131-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]