Quyết định 4054/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 11:03 - Lượt xem: 867

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4054/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 10684-2:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 2: Cà phê
  2. TCVN 10684-6:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 6: Chè
  3. TCVN 10684-7:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 7: Cao su

Xem chi tiết tại đây QĐ 4054

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-4054-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]