Quyết định 3207/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 10:57 - Lượt xem: 636

Ngày 23/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3207/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 12270:2018 Nhà ươm, trồng cây – Các yêu cầu 

Xem chi tiết tại đây: QĐ 3207

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-3207-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]