Quyết định 2585/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 10:50 - Lượt xem: 1194

Ngày 06/9/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 8320:2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế

Xem chi tiết tại đây QĐ 2585

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-2585-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]