Quyết định 2253/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 10:25 - Lượt xem: 492

Ngày 08/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 2253/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 3166:2008 / ASTM D 5580-02 Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, các chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – Phương pháp sắc ký khí.
  2. TCVN 3172:2008 / ASTM D 4294-06 Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X.
  3. TCVN 6239:2002 Nhiên liệu đốt lò (FO) – Yêu cầu kỹ thuật
  4. TCVN 6240:2002 Dầu hỏa dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật
  5. TCVN 7990:2008 / ASTM D 2500-05 Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định điểm sương

Xem chi tiết tại đây QĐ 2253

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-2253-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]