Quyết định 2252/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 10:10 - Lượt xem: 645

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2252/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 3166:2019 / ASTM D 5580-15 Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng hợp các hydrocacbon thơm – Phương pháp sắc ký khí.
  2. TCVN 3172:2019 / ASTM D 4294-16 Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X.
  3. TCVN 6239:2019 Nhiên liệu đốt lò (FO) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  4. TCVN 6240:2019 Dầu hỏa (KO) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  5. TCVN 7990:2019 / ASTM D 2500-17a Sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu lỏng – Phương pháp xác định điểm vẩn đục
  6. TCVN 12411:2019 Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho nồi hơi thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  7. TCVN 12412:2019 Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho lò đốt công nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xem chi tiết tại đây QĐ 2252 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-2252-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]