Quyết định 1638/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 10:39 - Lượt xem: 580

Ngày 13/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1638/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 172:2019 Than đá – Xác định hàm lượng ẩm toàn phần

Xem chi tiết tại đây QĐ 1638

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/09/quyet-dinh-1638-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]