TỔNG HỢP CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2018

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Jul 4, 2019 | 10:20 - Lượt xem: 516

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/tong-hop-cong-tac-to-chuc-le-trao-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]