Quyết định phê duyệt yêu cầu Báo giá gói thầu: Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Jul 10, 2019 | 16:54 - Lượt xem: 646

Ngày 01/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1324/QĐ-TĐC về việc phê duyệt yêu cầu Báo giá gói thầu: Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1324

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-phe-duyet-yeu-cau-bao-gia-goi-thau-thue-cho-dat-may-chu-cong-thong-tin-dien-tu-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-tong-cuc-tcdlcl-va-phi-thue-bao-dich-vu-sms-brandname-su-dung-cho-he-thong-di/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]