Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thuê bao đường truyền Internet cho Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Jul 10, 2019 | 16:10 - Lượt xem: 536

Ngày 03/7/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1422/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thuê bao đường truyền Internet cho Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1422

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-thue-bao-duong-truyen-internet-cho-khoi-co-quan-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]