Quyết định 4237/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Monday, Jul 15, 2019 | 23:36 - Lượt xem: 601

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4237/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, huỷ bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN ISO 9004:2011 / ISO 9004:2009 Quản lý chất lượng ảnh để thành công bền vững phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng
  2. TCVN ISO 19011:2013 / ISO 19011 2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý
  3. TCVN ISO 31000 2011 1 / ISO 31000 2009 quản lý rủi ro nguyên tắc và hướng dẫn

Xem chi tiết tại đây QĐ 4237

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4237-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]