Quyết định 4233/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 10:13 - Lượt xem: 248

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4233