Quyết định 4232/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Monday, Jul 15, 2019 | 23:57 - Lượt xem: 573

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4232/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7437:2018 / ISO 6385:2016 Ecgonomi – Nguyên lý ecgonomi trong thiết kế hệ thống làm việc TCVN 12535:2018 / ISO 15535:2012 Ecgonomi – Yêu cầu chung cho việc thiết lập cơ sở dữ liệu nhân trắc học.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4232

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4232-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]