Quyết định 4231/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Monday, Jul 15, 2019 | 23:45 - Lượt xem: 596

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4231/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, huỷ bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7437:2010 / ISO 638:2004 Ecgônômi – Nguyên lý ecgônômi trong thiết kế hệ thống làm việc

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4231

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4231-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]