Quyết định 4218/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 10:23 - Lượt xem: 446

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4218/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia về vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm

Xem chi tiết tại đây QĐ 4218

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4218-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]