Quyết định 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 10:20 - Lượt xem: 503

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm  sản phẩm thịt và sữa

Xem chi tiết tại đây QĐ 4217

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4217-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]