Quyết định 4211/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 10:25 - Lượt xem: 519

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4211/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý môi trường

Xem chi tiết tại đây QĐ 4211

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4211-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]