Quyết định 4203/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 11:06 - Lượt xem: 954

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4203/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố  04 Tiêu chuẩn quốc gia về đo hoạt độ phóng xạ.

  1. TCVN 7078-1:2018 / ISO 7503-1:2016 Đo hoạt động phóng xạ – Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt Phần 1: Nguyên tắc chung
  2. TCVN 7078-2:2018 / ISO 7503-2:2016 Đo hoạt động phóng xạ – Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt Phần 2: Phương pháp kiểm tra sử dụng mẫu lau
  3. TCVN 7078-3:2018 / ISO 7503-2:2016 Đo hoạt động phóng xạ – Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt Phần 3: Hiệu chuẩn thiết bị
  4. TCVN 12303:2018 / ISO/ASTM 52628:2013 Bảo vệ bức xạ -Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ

Xem chi tiết tại đây QĐ 4203

Để biết thêm thông tin chi tiết về 04 bộ Tiêu chuẩn trên , vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin Truyền thông – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Địa chỉ: Số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

ĐT: 024 37562608

Email: tttt@tcvn.gov.vn

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4203-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]