Quyết định 4202/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 11:04 - Lượt xem: 156

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4202/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn bức xạ

Xem chi tiết tại đây QĐ 4202