Quyết định 4202/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 11:04 - Lượt xem: 765

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4202/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn bức xạ

  1. TCVN 7078-1:2002 / ISO 7503-1:1988 An toàn bức xạ – Đánh giá nhiễm xạ bề mặt – Phần 1: Nguồn phát beta
  2. TCVN 7078-2:2007 / ISO 7503-2:1988 An toàn bức xạ – Đánh giá nhiễm xạ bề mặt – Phần 2: Nhiễm xạ triti trên bề mặt

Xem chi tiết tại đây QĐ 4202

Để biết thêm thông tin chi tiết về 06 bộ Tiêu chuẩn trên , vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin Truyền thông – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Địa chỉ: Số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

ĐT: 024 37562608

Email: tttt@tcvn.gov.vn

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4202-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]