Quyết định 4197/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 11:11 - Lượt xem: 982

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4197/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia về âm học, điện âm

  1. TCVN 7878-1-2018 / ISO 1996-1:2016 Âm học, mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường – Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá
  2. TCVN 7878-2:2018 / ISO 1996-2:2017  Âm học, mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường – Phần 2: Xác định mức áp suất âm
  3. TCVN 12527-1:2018 / IEC 61672-1:2013 Điện âm – Máy đo mức âm – Phần 1: Các yêu cầu
  4. TCVN 12527-2:2018 / IEC 61672-2:2017 Điện âm – Máy đo mức âm – Phần 2: Thử nghiệm đánh giá kiểu
  5. TCVN 12527-3:2018 / IEC 61672-3:2013 Điện âm – Máy đo mức âm – Phần 3: Thử nghiệm định kỳ

Xem chi tiết tại đây QĐ 4197

Để biết thêm thông tin chi tiết về 05 bộ Tiêu chuẩn trên , vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin Truyền thông – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Địa chỉ: Số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

ĐT: 024 37562608

Email: tttt@tcvn.gov.vn

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4197-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]