Quyết định 4197/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 11:11 - Lượt xem: 262

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4197/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia về âm học, điện âm

Xem chi tiết tại đây QĐ 4197