Quyết định 4196/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 11:08 - Lượt xem: 187

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4196/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia về âm học

Xem chi tiết tại đây QĐ 4196