Quyết định 4119/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Jul 10, 2019 | 10:55 - Lượt xem: 690

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4119/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn sau đây:

  1. TCVN 7335-3:2018 / ISO 17226-3:2011 Da – Xác định hàm lượng formaldehyt – Phần 3: Xác định formaldehyt thoát ra từ da
  2. TCVN 11129-1:2018 / ISO 5402-1:2017 Da – Xác định độ bề uốn – Phần 1: Phương pháp sử dụng máy đo độ đàn hồi
  3. TCVN 12274:2018 / ISO 19076:2016 Da – Phép đo bề mặt da – Sử dụng kỹ thuật điện tử
  4. TCVN 12275-1:2018 / ISO 17075-1:2017 Da – Xác định hàm lượng crom (VI) – Phần 1: Phương pháp đo màu
  5. TCVN 12275-2:2018 / ISO 17075-1:2017 Da – Xác định hàm lượng crom (VI) – Phần 2: Phương pháp sắc ký
  6. TCVN 12276:2018 / ISO 19071:2016 Da – Phép thử hóa – Xác định Crom (VI) và khả năng khử của tác nhân thuộc crom
  7. TCVN 12277-1:2018 / ISO 18218-1:2015 Da – Xác định các chất alkylphenol etoxyl hóa – Phần 1: Phương pháp trực tiếp
  8. TCVN 12277-2:2018 / ISO 18218-2:2015 Da – Xác định các chất alkylphenol etoxyl hóa – Phần 2: Phương pháp gián tiếp

Xem chi tiết tại đây QĐ 4119

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4119-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]