Quyết định 4110/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia – Quyết định 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Jul 10, 2019 | 11:22 - Lượt xem: 508

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4110/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 8242-3:2009 / ISO 4306:2003 Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp

Công bố 07 Tiêu chuẩn liên quan đến Cần trục 

Xem chi tiết QĐ 4110 , QĐ 4111

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-4110-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]