Quyết định 3872/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jul 16, 2019 | 9:44 - Lượt xem: 490

Ngày 19/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3872/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia về quả tươi.

Xem chi tiết tại đây QĐ 38723

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/07/quyet-dinh-3872-qd-bkhcn-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]