Tọa đàm BKHCN với cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jun 19, 2019 | 12:42 - Lượt xem: 564

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/toa-dam-bkhcn-voi-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-va-kiem-tra-chuyen-nganh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]