Quyết định số 4294/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 14:40 - Lượt xem: 518

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 9053:2011 / ISO 8713:2005 Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng
  2. TCVN 9057-1:2011 / ISO 23273-1:2006 Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 1: An toàn về chức năng của xe
  3. TCVN 9057-2:2011 / ISO 23273-2:2006 Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 2: Bảo vệ tránh các mối nguy hiểm từ hydro cho xe chạy bằng nhiên liệu hydro nén.
  4. TCVN 9057-3:2011 / ISO 23273-3:2006 Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 3: Bảo vệ người chống điện giật.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4294

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4294-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]