Quyết định số 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 24, 2019 | 14:08 - Lượt xem: 722

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 7139:2002 / ISO 13722:1996 Thịt và sản phẩm thịt – Định lượng Brochthrix thermosphacta – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
  2. TCVN 7850:2008 / ISO/TS 22964:2006 Sữa và sản phẩm sữa – Phát hiện Enterobacter Sakazakii
  3. TCVN 8127:2009/ ISO 10273:2003 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp phát hiện Yersinia enterocolitica gây bệnh giả định.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4217

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-so-4217-qd-bkhcn-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]